Varsel om feiing av skorstein

Varsel om feiing av skorsteinNord-Troms brannvesen vil foreta feiing av skorstein på dato angitt i sms.


Huseier må:

- holde ildstedet lukket.

- ikke fyre når feiing skal utføres.

- sørge for typegodkjent takstige.

- stenge alle ovnsdører og spjeld.

- sørge for tilfredsstillende stige for å komme til takm er lett tilgjengelig.

- svar fortrinnsvis på SMS med g.nr./b.nr./s.nr. med KLART/IKKE KLART.

Om du ikke kan svare pr sms ring eller henge frem brev (link under) på stigen/døra om at det er klart for feiing.


Ved mangelfull tilbakemelding vil feiing ikke bli utført.


Om du har hund må denne holdes på avstand slik at feiing kan gjøres uten ulempe.