Organisasjon

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


Område

Kart


Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 
Organisasjon

 

Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / §28-1e. Samarbeidsavtalen

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Organisasjonskart