Om oss

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


Område

Kart


Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 Visjon

Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nordtroms, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke

Brannvernsamarbeid

Region Nord-Troms


Nord-Troms Brannvesen er bygget på samarbeid mellom kommunene:

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen


Vi har felles ledelse på:

  • Administrasjon
  • Avdeling forebyggende
  • Avdeling feiertjenester
  • Avdeling beredskapstjenester
  • Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune