Søknadsskjema for overnatting

SØKNADSSKJEMA FOR OVERNATTING


Overnatting på bygg som normalt ikke brukes til dette (skole, barnehage, idrettshall o.l), er ikke godkjent før søknaden er innvilget av brannsjefen.

Bygningseier er likevel ansvarlig for at nødvendig sikkerhet til enhver tid er ivaretatt.


Søknaden fylles inn direkte her, og skal være mottatt av oss minst fem arbeidsdager før overnatting starter.


Fyll inn skjemaet under og send det inn. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forsikre seg om at det er montert brannalarmanlegg/røykvarslere i bygget, inkludert i lokalene der overnatting gjennomføres og fått tilstrekkelig opplæring i bruken av varslingssystemet. Det skal verifisert at varslingsanlegget fungerer.
gjøre seg kjent med alle rømningsveiene og forsikre seg om at rømningsveiene er lett tilgjengelige og fri for hindringer.
gjøre seg kjent med alle slokkemidler og be om opplæring i bruken av slokkemidlene.
forholde seg til maksimalt persontall for hvert av lokalene, oppgitt fra bygningseier.
sørge for våkne nattevakter og gi dem opplæring i rømningsveier, slokkemeidler, varslingssystemer, samlingsplass og rutiner.
sørge for at røyking og "bar ild" ikke vil benyttet i bygningen.
være kjent med rutiner/instrukser som bygningseier har utarbeidet.
 
 
 
 
Ansvarlig leder for overnattingen erklærer at eier eller eiers representant er gjort kjent med overnattingen og har gitt ansvarlig for overnattingen tilstrekkelig med opplæring og informasjon for å ivareta personsikkerheten under overnattingen.