Kjør trygt i tunneler

Kjør trygt i tunneler


Daglig kjører mange av oss gjennom en eller flere tunneler i Nord-Troms. Sikkerheten i disse utvikles stadig. Ditt bidrag i dette arbeidet er å kjenne det viktigste utstyret – og hvordan du kjører trygt i tunneler.

Statens vegvesen har lagd en del informasjonsmateriell som fordeller deg som billist hvordan du bør opptre og hva du bør vite om ved brann, ulykker eller andre hendelser i tunneler. . Trykk her for å lese mer om dette.

Ikke alle tunnelene har de samme sikkerhetsinnretningene, men gjennom pågående oppgraderingsprosjekter vil flere sikkerhetstiltak komme på plass.

Statens vegvesen har også lagd informasjonsvideoer spesifikt for Trømsøysundtunnelen. De kan du se her


God kjøretur!


Kilde: Statens vegvesen


Nord-Troms Brannvesen