Skyilden

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


 

Område

Kart


Nødnummer:

110  BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 15000 personer brannskades hvert år


Brannskader er sjeldent trukket frem som en stor risiko. En ny kartlegging har for første gang avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15 000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig.  Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.-Langt de fleste brannskader kan unngås. Nå skal vi ut å fortelle publikum hva de skal gjøre for å unngå brannskader, og hva de må gjøre om de likevel opplever dette, sier Erlend Mjåtvedt Sylta, Leder forebyggende Nord- Troms Brannvesen


Han peker på at mange som pådrar seg en brannskade, selv forårsaker den. Det er også mange småbarnsforeldre som ved sin uaktsomhet bidrar til at barna blir brannskadd. Her er skåldeskader en gjenganger. Dette er forhold som nå skal synliggjøres i en landsomfattende kampanje med skadeforebyggende informasjon.

 

-Forhåpentlig kan vi bidra til flere får øynene opp for dette, slik at antall ulykker som fører til brannskade i vårt område går ned, sier Erlend Mjåtvedt Sylta


-Ifølge våre funn er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.Ny forebyggende kampanje

«Sky ilden» er en landsdekkende informasjonskampanje som skal bidra til færre brannskader, og formidle kunnskap om behandling av skader som likevel oppstår. Prosjektet er et samarbeid mellom lokale brannvesen, Norsk forening for brannskadde, Norsk brannvernforening og er støttet av Helsedirektoratet.


Så langt har mer enn 100 brannvesen sagt ja til å være budbringere for kampanjen. Det innebærer at de i forbindelse med tilsyn og annen publikumskontakt også har med seg budskap om forebygging av brannskader. I første omgang har partnerne bak kampanjen valgt å konsentrere seg om barnehager, skoler og småbarnsforeldre som målgrupper, men innholdet i budskapet er aktuelt og nyttig for alle.I tillegg kommer de som skader seg så kraftig at de blir lagt inn på sykehus og spesialsykehus. Dette dreier seg normalt om rundt 700 personer pr. år.  De som blir aller hardest rammet av brannskade, havner som regel på brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus. Dette gjelder normalt rundt 100 personer i året.


se: skyilden.no
10 praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:


•Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.

•La kjelehåndtak peke innover.

•Monter barnesikring på stikkontakter.

•Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.

•Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde.

•Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn. Vær ekstra oppmerksom ved amming.

•Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.

•Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.

•Bensin må aldri brukes som tennvæske.

•Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.