Om

Kontaktdetaljer

 

Post Adresse:

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD

E-post:

post@nordtromsbrannvesen.no

 

Område:

Kart

 

Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 

 

Om oss

 

Visjon

 

Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nordtroms, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke

Brannvernsamarbeid

 

Region Nord-Troms

 

Nord-Troms Brannvesen er bygget på samarbeid mellom kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord.

 

Vi har felles:

  • Brannsjef
  • Forebyggende avd.
  • Feiertjeneste

STYRET:

 

1940-KÅFJORD KOMMUNE

Einar Pedersen

1941-SKJERVØY KOMMUNE

Cissel Samuelsen

1942-NORDREISA KOMMUNE

Anne-Marie Gaino

1943-KVÆNANGEN KOMMUNE

Frank Pedersen (styreleder)

BEREDSKAPSLEDER:

 

1940-KÅFJORD KOMMUNE

Arnt Furubakken

1941-SKJERVØY KOMMUNE

Pål Edvardsen

1942-NORDREISA KOMMUNE

Hilde Henriksen

1943-KVÆNANGEN KOMMUNE

Jan Otto Johnsen