Søknadsskjema for overnatting

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD

 

Organisasjonsnummer

940 331 102

 

Telefon

+47 960 97 750

 

E-post

post@nordtromsbrannvesen.no

 

Område

Kart

 

Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 

 

SØKNADSSKJEMA FOR OVERNATTING

 

Overnatting på bygg som normalt ikke brukes til dette (skole, barnehage, idrettshall o.l), er ikke godkjent før søknaden er innvilget av brannsjefen.

 

Søknaden fylles inn direkte her, og leveres minst fem arbeidsdager før overnatting starter.

 

Viktig! Nattevakten skal være våken og avløses etter interne rutiner.

 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Overnatting vil foregå i henhold til opplysninger gitt i søknaden
- Det er montert brannalarmanlegg/røykvarslere i bygget, inkludert i lokalene der overnatting gjennomføres. Det er verifisert at det fungerer.
- Rømningsveiene er lett tilgjengelige og fri for hindringer.
- Røyking og bar ild vil ikke bli benyttet i bygningen ved overnatting
- Nattevakter (våken) og overnattingsgjester gjøres kjent med branninstrukts, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr og bruken av dette før overnattingen tar til.
- Ansvarlig leder har fått opplæring i, og er kjent med lokal branninstrukt, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal samt slokkeutstyr og bruken av dette.
- Det er tilstrekkelig fungerende slokkeutstyr tilgjengelig i bygningen.
 
 
Ansvarlig leder for overnattingen erklærer at eier eller eiers representant er gjort kjent med overnattingen og har gitt ansvarlig for overnattingen tilstrekkelig med opplæring og informasjon for å ivareta personsikkerheten under overnattingen.