Kjør trygt i tunneler

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


Område

Kart


Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 Kjør trygt i tunneler


Daglig kjører mange av oss gjennom en eller flere tunneler i Nord-Troms. Sikkerheten i disse utvikles stadig. Ditt bidrag i dette arbeidet er å kjenne det viktigste utstyret – og hvordan du kjører trygt i tunneler. Her får du noen tips

for den daglige ferdselen gjennom tunneler, og hvis noe utenom det vanlige skjer. Det trenger ikke være en ulykke, men tekniske problemer som at du går tom forbensin eller punkterer. Her kan du se hvordan du kan bruke sikkerhetsutstyret i de mest moderne tunneler. God tur!


Kilde: Statens vegvesen


Nord Troms Brannvesen