Hyttekampanjen

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


 

Område

Kart


Nødnummer:

110  BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler


I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker

røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.


-Det er skremmende å tenke på at mer enn en tredel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte, sier Åbyholm, avd.leder forebyggende i Nord Troms brannvesen.


-Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende innretningen man har i en hytte. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk, sier Åbyholm.


I en undersøkelse formidlet via Facebook i mars 2018, svarte hele 1750 eiere og brukere av hytter i Norge på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Dette svarte hyttefolket på spørsmålet om hvor ofte de sjekker røykvarsleren:


 

 
-En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt et par uker før den går helt tomt for strøm. Er det en stund siden hytta var i bruk, kan batteriet ha gått tomt for strøm i mellomtiden. Nettopp derfor er det så viktig å teste røykvarsleren hver gang man tar hytta i

bruk, sier Åbyholm.Nå i påsken skal Nord Troms brannvesen sammen med i underkant av 60 andre

brannvesen i hele landet ut og møte hyttefolk for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte». Denne henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må passe på for å unngå brann. Den har også et magasin for ekstra røykvarslerbatterier som alltid er lurt å ha lett tilgjengelig.


Bakgrunn:

Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid

med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.


*Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste årsakene til hyttebranner.

*Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i ordinære

boliger. Dette kan øke faren for brann.

*Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.

*Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:


 

*Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk

*Ha alltid ekstra batterier i reserve

*Gå aldri fra levende lys

*Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

*Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

*Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

*Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

*Sørg for å ha rikelig med slokkeutstyr

*Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette