Fyring med mineralolje fases ut

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD

 

Organisasjonsnummer

940 331 102

 

Telefon

+47 960 97 750

 

E-post

post@nordtromsbrannvesen.no

 

Område

Kart

 

Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 

 

Fyring med mineralolje fases ut

 

For å redusere utslipp av klimagasser vil det fra og med 01.01.2020 ikke lengervære lov å fyre med mineralolje (fossil olje som parafin, fyringsolje, diesel, m.m.) til oppvarming av bygninger. Dette er fastsatt gjennom Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. For noen type bygninger vil det være mulig å få unntak (bygninger som ikke er tilkoblet strømnettet, driftsbygninger (frem til 01.01.2025), sykehus (frem til 01.01.2025), m.m.).

Les mer i veilederen utgitt av Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Enova gir inntil 50 000kr i støtte ved å bytte ut til varmeløsninger som de støtter. I 2019 halveres beløpet, og i 2020 forsvinner støtten helt. Derfor gjelder det å benytte muligheten nå før årsskiftet. Les mer på Enova sin hjemmeside om fremgangsmåten for å få støtte.

 

I utgangspunktet skal tankene tømmes og fjernes. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne tanken kan man søke kommunen om at den i steden rengjøres og fylles med sand, grus eller liknende. Ta kontakt med din kommune (byggesak, teknisk) for mer informasjon om lokale bestemmelser.

 

Kilde: www.miljodiretoratet.no, www.enova.no

 

 

Nord Troms Brannvesen