Røykvarslerdagen 1.des.

Postadresse

NORD-TROMS BRANNVESEN

GARGU 8

9161 BURFJORD


Organisasjonsnummer

940 331 102


Telefon

+47 960 97 750


E-post

post@nordtromsbrannvesen.no


Område

Kart


Nødnummer:

110 BRANN

112 POLITI

113 AMBULANSE

 Røykvarslerdagen 1.des20 ganger i løpet av 2018 rykket brannvesenet i Troms ut til en boligbrann i løpet av natten. Nå står brannhøytiden for døren.

 

Brannvesenet i Troms rykket ut til 20 boligbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det plasserer Troms langt nede på den nasjonale statistikken. Brannsjefen ber imidlertid om at alle sjekker røykvarsleren nå ved inngangen til årets mest brannfarlige måneder.

 

- Vi har lange avstander i vårt fylke, og da er det er ekstra viktig å tenke igjennom brannsikkerheten. Når det brenner, er hvert sekund avgjørende. Man overlever ikke lenge i en bolig som raskt fylles opp av røyk, så man er helt avhengig av tidlig varsling for å redde seg selv og de man bor sammen med, sier Åbyholm, avd.leder forebyggende.

 

Bytt batteri i røykvarsleren

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg, og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

 

- En fungerende røykvarsler er våken og følger med, også når du sover. Sørg for å gå brannsesongen i møte med nye batterier, og kontroller at du hører varsleren godt sier Åbyholm.

 

Desember og januar mest brannfarlig

Desember og januar er årets mest hektiske måneder for brannvesenet i Norge.

 

- Vi trekker innendørs, fyrer i peisen, lager fet mat på komfyren, tenner lys og ikke minst – drikker mer alkohol. Denne kombinasjonen er direkte brannfarlig, sier Åbyholm.

 

Lokale arrangementer
29.nov. og 2.des. står representanter fra Nord-Troms brannvesen på en rekke av distriktets butikker eller sentere og informerer om brannsikkerhet i hjemmet. Der vil det være mulighet til å slå av en prat og spørre om det folk lurer på om brannsikkerhet.


roykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.


Kontaktpersoner lokalt:

B.-T. Åbyholm. avd.leder forebyggende i Nord-Troms brannvesen,